แรงบันดาลใจ 1-5 (Gift Set)

580.00 บาทเพลง ศิลปิน เนื้อเพลง
อุษาสวาท สุนทราภรณ์ ยาม...อุษาฟ้ากระจ่าง ทั่วนภางค์สว่างแล้ว...
ฟ้าคลุ้มฝน สุนทราภรณ์ ราตรีนี้มืดไม่เห็นเพ็ญโสม...ส่อง ดารามิผ่องมืดมัวท...
เดือนดวงเดียว สุนทราภรณ์ ดาวเรียงรายระยับนภา ชื่นตาช่างพาให้เคลิ้มฤทัย...
แสงเดือนเตือนรัก เพ็ญศรี พุ่มชูศรี ยามเมื่อเดือนคล้อยเคลื่อนเลือนร้าง ดังใจฉันดับ......
น้ำตาดาว บุษยา รังสี เหม่อดูหมู่ดาวที่พราวพร่างฟ้า หยาดสายน้ำตาหยดมาเหม...
ไม่ขอเป็นดาว บุษยา รังสี เห็นเพ็ญโสมชโลมฟ้าน่าสวาท ดาวน้อยเคย...
จันทร์รอแรม บุษยา รังสี โอ้จันทรา...บนฟ้าแจ่ม เจ้ารอแรม...แล้วหรือนั่น...
สาริกาชมเดือน มัณฑนา โมรากุล งามแสงเดือนสว่าง สีนวลกระจ่าง เปล่งรัศมีสีงามอำไพ...
เพลงราตรี มัณฑนา โมรากุล คืนนี้เดือนหงาย จันทร์ฉายสาดแสง แลเห็นดาวแฝง......
เสียดายเดือน วินัย จุลละบุษปะ แสนเสียดายเดือนงาม ไฉนหนอจึงเยือนยาม......
ดาวล้อมเดือน วินัย จุลละบุษปะ โอ้ดวงดาวดูแสงนั้นพราวพร่าง เด่นลอยคว้างกลางฟากฟ้า...
พระจันทร์วันเพ็ญ สุนทราภรณ์ - รวงทอง พระจันทร์วันเพ็ญ ลอยเด่นสกาว ทอแสงแพรวพราว......
ดาวประดับฟ้า สุนทราภรณ์ - มัณฑนา คืนวันนี้ไม่มีพระจันทร์เจ้า แต่มีดาววามวาวพราวเต็ม...
ขอเป็นจันทร์ สุนทราภรณ์ - ชวลีย์ ลมพัดเฉื่อยฉิว ฝากใจลอยปลิวพลิ้วถึงทรามวัย...
มนต์รักนวลจันทร์ สุเทพ - เพ็ญศรี เดือนเด่นลอยคว้างกลางสรวง ทอแสงช่างนวลอะคร้าวพราวพ...
ข้างขึ้นเดือนหงาย เลิศ ประสมทรัพย์ ข้างขึ้นเดือนหงาย เราขี่ควายชมจันทร์ เพลิดเพลินใจฉ...
เสียดายบัว สุนทราภรณ์ พิศโฉมเพียงโสมสว่างหล้า ซาบอุราซ่าจิตพิศวง...
กลิ่นแก้ว สุนทราภรณ์ รวยรินกลิ่นแก้วแผ่วโผยโชยมา ชื่นใน...อุรา หอมดอกแก...
กลิ่นดอกโศก สุนทราภรณ์ กลิ่นดอกโศกชวนดม ลอยมาตามลมรำเพย ...
กลิ่นราตรี สุนทราภรณ์ ลมพระพายชายชื่นในคืนนี้ กลิ่นราตรีหอมระรื่น......
ดอกไม้ใกล้มือ มัณฑนา โมรากุล มวลเหล่าดอกไม้ใกล้มือ เป็นสื่อให้คนเด็ดถือชมเชย......
จันทน์กะพ้อร่วง มัณฑนา โมรากุล ดอกจันทน์กะพ้อร่วงพรู เจ้ามิใช่ร่วงสู่แผ่นดินแห่งไ...
วังบัวบาน มัณฑนา โมรากุล ร้อนลมหน้าแล้ง ใบไม้แห้งร่วงลอย...
ปาหนัน รวงทอง ทองลั่นธม ปาหนันเจ้าเอยแสนงาม ทั้งรูปทั้งนามงามเหมือนยั่วนิย...
บนลานลั่นทม รวงทอง ทองลั่นธม แดนดินใด ไม่แม้นแดนลานลั่นทม...
บัวกลางบึง มัณฑนา โมรากุล อนาถเหลือล้ำบัวบานเหนือน้ำ...อยู่ห่างคน ลับตาอยู่จ...
เรณูดอกฟ้า มัณฑนา โมรากุล เรณูกลิ่นเจ้าชื่นชูอยู่เหนือกลิ่นใด ดอกเจ้าคงสวยงา...
ดอกไม้รำพึง บุษยา รังสี เห็นเห็นดอกไม้อยู่เพียงใกล้มือ จะยึดจะถือก็คงเอื้อ...
ปาริชาต สุนทราภรณ์ - มัณฑนา กลิ่นล่องลมมาหอมปาริชาติสวรรค์ กลิ่นเจ้าเท่านั่นสั...
วิมานใยบัว วินัย - อ้อย วิมานใยบัว ฉันช่างกลัวเสียจริง กลัวไยจ๊ะเธอ...
ชีวามาลา จั่นทิพย์ สุฐินบุตร ลมโชยโบกมาหอมกลิ่นมาลาน่าชื่นใจ ลมโบกโกรกไหวไกวแกว...
แผ่นดินทอง สุวณีย์ เนื่องนิยม งามไม้ดอกต่างสีชวนชม... รื่นอารมณ์เพลินใจ...
พรานทะเล สุนทราภรณ์ ชีวิตที่คร่ำกลางน้ำเวียนวน ลอยล่องกลางชลไม่พ้นทางไ...
หยาดฝนแห่งความรัก สุนทราภรณ์ อยากน้ำยามใด พริบตาเดียวได้ดื่มลิ้มชิมเชย...
คลื่นละเมอฝั่ง สุนทราภรณ์ - บุษยา จำใครแล้วไพรแนวฝั่งไป คลื่นฝั่งไหนอาลัยฝั่งนั้น...
ฝั่งน้ำ วินัย จุลละบุษปะ ครืน ครืน ซ่าครืน ครืนซ่า ครืน ครืน ครืน ซ่าครืน ค...
ริมฝั่งน้ำ มาริษา อมาตยกุล ริมฝั่งน้ำ พร่ำเพ้อละเมอครวญ เคยชื่นชวน เมื่อหวนคะ...
ทะเลบ้า วินัย จุลละบุษปะ นั่งคนเดียวพลัดคู่เพ้ออยู่ริมทะเล มองทะเลว้าเหว่ทว...
ฝนตั้งเค้า มาริษา อมาตยกุล ยามเมื่อฝนตั้งเค้า เหมือนดังเราตั้งใจ ...
ธารสวาท วินัย จุลละบุษปะ สามลมพลิ้วผ่าน สายธารพลิ้วไหว สายธารเป็นสื่อใจ ...
ธารน้ำรัก สุนทราภรณ์ - บุษยา อยู่ริมน้ำธาร นั่งคอยหวานใจ แต่ไม่เห็นใคร ได้แต่เห...
บึงน้ำรัก สุนทราภรณ์ - ชวลีย์ เมื่อมาอยู่ริมบึง ใจซาบซึ้งพลอดพร่ำ ฝากสวาทใจจำ...
พายเรือพลอดรัก วินัย - ชวลีย์ แจ่มจันทร์ขวัญใจ น้องลงเรือพี่ไปเถิดแก้วตา...
จุฬาตรีคูณ มัณฑนา โมรากุล ข้าแต่คงคาจุฬาตรีคูณ ดวงใจข้าอาดูรหนักเอย...
วังน้ำวน มัณฑนา โมรากุล วังน้ำวนสายชลวนเชี่ยว เป็นเกลียวลึกลง...
เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่น รวงทอง ทองลั่นธม เสียงคลื่นซัดฝั่ง มันคลุ้มคลั่งฝังรอยสวาทใจ...
ฝนหยาดสุดท้าย บุษยา รังสี ฝนหยาดสุดท้าย...หัวใจหวั่นไหวให้ตรม...
หนองบัว บุษยา รังสี เย็นลมพลิ้วพัดปลิวลิ่วมา แนวได้โพ้นไกลสุดตา ดูเหมื...
ใต้ร่มมลุลี วินัย - เพ็ญศรี โอ้ มลุลีร่มนี้มืดมน ช้ำเหลือทนอับจนหัวใจ...
พันธุ์ไม้เลื้อย วินัย จุลละบุษปะ เศร้าใจด้วยหญิงลาไกล เขาไปแห่งใดก็ไม่ได้รู้กันเลย...
สั่งไทร บุษยา รังสี ไทรเอยไทรงาม ทรวงข้าหวามระทม...
พรานไพร สุนทราภรณ์ เที่ยวพเนจร ซอกซอนพนาลัย ชมเขาลำเนาไพร...
กล่อมวนา บุษยา รังสี ฉันต้องหลงอ้างว้างกลางป่า สุดเหลียวแลหาผู้อื่น...
พนาโศก เลิศ - ศรีสุดา ยามค่ำยามพลบซบฟ้า โพ้นพนาโศกสั่ง...
ชาวทุ่ง เลิศ - ศรีสุดา พวกเราทั้งหลาย มิตรสหายชาวทุ่ง คร้านเคยพบเคยเห็นกร...
สายลมว่าว มัณฑนา โมรากุล โอ้ สายลมเว้า เมื่อยามร้อนเร้าเคยพัดโบยพัดโชยให้ชื...
วานลมครวญ มัณฑนา โมรากุล ฟังเสียงเยือกเย็นไม่เห็นอะไร ฟังเสียงแต่ไกลฟังคล้า...
เย็นลมว่าว วินัย จุลละบุษปะ เย็น ยามเมื่อลมเย็นลมว่าว ปัดลมร้อนผ่าวเป่าลมที่หน...
จูบลมชมเงา วินัย จุลละบุษปะ จูบลม หลงชมแต่เพียงเงา สุดแสนโศกเศร้า เปลี่ยวใจให้...
สนต้องลม รวงทอง ทองลั่นธม ลมพัด โชยพลิ้วมาเยือกเย็นอุราพาให้ชื่น ลมเย็นระรื่...
กังหันต้องลม สุนทราภรณ์ กังหันต้องลมหมุนวน ไม่รู้กี่หนต่อวัน แต่ใจคนหมุนเว...
คอยลม ยรรยงค์ เสลานนท์ พลิ้วลมพัดรวงข้าวเอนลู่ไป ข้าวซิรวงไสว...สมใจชาวนา...
รักในลมหนาว บุษยา รังสี ลมหนาวผ่านมา เริงอุราหนาวพาภิรมย์รักยิ่ง...
หนาวลมห่มรัก วินัย - ชวลีย์ หนาวลม หน้าหนาว หนาวเย็นจนสั่น เกิดพรั่นหัวใจ...
พรานล่อเนื้อ วินัย จุลละบุษปะ เจ้ายักคิ้วให้พี่ เจ้ายิ้มในทีเหมือนเจ้าจะมีรักอาร...
น้ำตาลใกล้มด วินัย จุลละบุษปะ น้ำตาลใกล้มดใครอดงดได้ ดวงใจไหนจะเว้นให้ต้องใจผูกพ...
หงษ์เหิร เพ็ญศรี พุ่มชูศรี หงษ์เหมราชเอย สง่าผ่าเผยงามสะคราญ ...
หิมพานต์ บุษยา รังสี งามเอ๋ย งามรื่น งามสมกลมกลืนเพียงผืนพิมาน...
ขวัญใจเจ้าทุย รวงทอง ทองลั่นธม เจ้าทุยอยู่ไหน ได้ยินไหมใครมากู่ ๆ เรียกหาเจ้าอยู่...
ปลอบใจเจ้าทุย รวงทอง ทองลั่นธม โอ้เจ้าทุย เจ้าทุยนี่เอย ครั้งก่อนเจ้าเคยชื่นเชยอุ...
ผีเสื้อยามเช้า มัณฑนา โมรากุล รุ่งอรุณเรืองแรงแสงทอง งามยิ่งเคลิ้มมองงามส่องนภา...
สกุณาเริงฟ้า บุษยา รังสี นกเอยนกน้อย ระเริงเหินลอยล่องไป หวานสดใสเสียงรำร้อ...
ไพรพิศดาร เลิศ - ศรีสุดา น้องเอยสองเรารักใคร่ เพลินชมพฤกษ์ไพรหัวใจสำราญ...
นกเขาไพร เลิศ - ศรีสุดา เสียง เสียงใครนั่น กู่เรียกฉัน หรือใครกัน...
กบใต้กอบัว ศรีสุดา รัชตะวรรณ อันกบอยู่ใต้บัวบาน มัวแต่งุ่มง่ามไต่คลาน ตามโคลนตม...
ดอกไม้กับแมลง มัณฑนา โมรากุล ดอกไม้แรกบานรูปสะคราญหอมยวนใจ กลิ่นจรุงฟุ้งไกลหอมอ...
สั่งรัก รวงทอง ทองลั่นธม ยามสายัณห์แสงตะวันลับเลือนหายไปจากฟ้า แต่ยังวับจับ...
กระต่ายโง่ วินัย - มัณฑนา แจ่มจันทร์ส่องมา ฟ้าผ่องเพ็ญเห็นผ่องตา......
วาสนากระต่าย สุนทราภรณ์ ดูเดือนดวงเด่นช่างงามวิไล ฉันรู้สึกนึกไปช่างกระไรห...
หงษ์ทอง เพ็ญศรี พุ่มชูศรี โอ้เจ้าหงษ์ทอง เหินลำพองหงษ์ต้องผยองฟ้าไกล...
รวมเพลงสุนทราภรณ์ต้นฉบับ กับความหมายของบทเพลงจากแรงบันดาลใจของผู้แต่ง ชุดที่ 1 แผ่นที่ 1-5 รวมบทเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติ สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่นี่ ในราคาพิเศษ ปกราคา 625 บาท ขายเพียง 580 บาท เท่านั้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง