สุนทราภรณ์ประสานเสียง 1

125.00 บาทเพลง ศิลปิน เนื้อเพลง
กังหันต้องลม ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ กังหันต้องลมหมุนวน ไม่รู้กี่หนต่อวัน แต่ใจคนหมุนเว...
กลิ่นดอกโศก ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ กลิ่นดอกโศกชวนดม ลอยมาตามลมรำเพย ...
อุษาสวาท ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ ยาม...อุษาฟ้ากระจ่าง ทั่วนภางค์สว่างแล้ว...
ศึกในอก ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ เมื่อยามรักเลือนไกล สุดใคร่หาใดแทน...
สุดแท้แต่จะให้ ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ สุดแท้แต่จะให้ เรื่องของหัวใจมิใช่เงินตรา...
กุหลาบเชียงใหม่ ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ โอ้เชียงใหม่เอ๋ย เพิ่งเคยได้เห็นเพียงครั้งเดียว...
ดอกไม้เมืองเหนือ ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ งามเหลือเกิน เพลินพิศติดใจ...
รำพันสวาท ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ มองดูเดือนเลื่อนลา แสงจันทร์ลับตาแล้วพาอ้างว้าง...
ใจชาย-ใจหญิง ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ ถ้อยคำพังเพยเปรียบเปรยไว้ ว่าหัวใจของชายนั่น...
สมมติว่าเขารัก ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ ถูกตาต้องใจ ต้องมนต์ของใครคนหนึ่ง หลงไปเก็บเขามาคำ...
รักที่ต้องมนตรา ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ นี่เวรหรือกรรมคอยตามติดเราเรื่อยไปคล้ายเงา เฝ้าหลอ...
กว่าจะรักกันได้ ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ กว่าเราจะรักกันได้ รู้ไหมยากเย็นยิ่งเอย จนกว่าจะได...
เสียแรงรักใคร่ ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ เสียแรงรักใคร่ เสียแรงปักใจจริง หวังได้พักพิงกลับท...
อ้อยใจ ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ งามแสนงามอย่างหยดย้อย งามสาวชาวไร่อ้อย...

สินค้าที่เกี่ยวข้อง