สุนทราภรณ์ประสานเสียง 2

125.00 บาทเพลง ศิลปิน เนื้อเพลง
กรุงเทพราตรี ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ โอ้กรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมร สมเป็นนครมหาธานี...
ฉันยังคอย ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ เมื่อยามจะนิทรา หลับตายังมิลง...
หนึ่งน้องนางเดียว ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ ยล...พักตร์ชวนพิศน่าเชยชิดชม แม้ได้สมดั่งใจนึกปอง...
รักเอาบุญ ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ เคยชิดชื่นนางแม่เอยไม่จาง...รักเลย เคยชิดชื่นเชยไม...
พระจันทร์วันเพ็ญ ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ พระจันทร์วันเพ็ญ ลอยเด่นสกาว ทอแสงแพรวพราวพร่างพื้...
ยอดรัก-ยอดขวัญ ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ ยอดรัก พี่รักยอดขวัญ สัมพันธ์อุรา พี่เสน่หา สัญญาต...
ฟ้าคลุ้มฝน ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ ราตรีนี้มืดไม่เห็นเพ็ญโสม...ส่อง ดารามิผ่องมืดมัวท...
พอกันที ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ พอกันทีขอเลิกแค่นี้ดีกว่า อยู่ต่อไปช้ำใจหนักหนา...
แว่วเสียงเธอ ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ ค่ำนี้...ดึกแล้ว แว่วคล้ายเสียงเธอเจื้อยแจ้วแผ่วเพ...
ยอดปรารถนา ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ รักเอยก่อนเคยหวานรักฝังดวงใจไม่รู้ลืม ดูดดื่มรักเอ...
ใกล้มือคว้า ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ ใกล้กันเพียงมือคว้า สายตา...ยังพาทรวงสั่น...
ปลายโลกร้าง ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ เปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่ปลายโลกร้าง ปั่นป่วนครวญคร...
เพ้อฝันไป ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ จะว่าเราเพ้อฝันไป ก็แล้วไฉนถึงจริง...
ฝากลมวอน ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ เรืองแสงจันทร์...อันพิไล พิศไปยิ่งแสนงาม เรืองแสงด...

สินค้าที่เกี่ยวข้อง