ร้องเต้น เพลงอนุบาล 5 ร้องเล่น-เต้นรำ

125.00 บาทเพลง ศิลปิน เนื้อเพลง
ร้องเล่น-เต้นรำ คณะศิษย์ครูอ้น แตะแตะแตะแล้วตบมือแตะแตะแตะแล้วตบมือ...
รื่นเริงกัน คณะศิษย์ครูอ้น มาซิมาซิเพื่อนเกลออีกเธอและตัวฉัน...
กรุ๊ง กริ๊ง-ดิงดอง คณะศิษย์ครูอ้น เสียงกระพรวน กรุ๊งกริ๊ง กรุ๊งกริ๊ง เสียงกระดิ่ง...
เพื่อนกัน คณะศิษย์ครูอ้น เราเพื่อนกันเราต้องรักกันเราเป็นเพื่อนกัน...
โรงเรียนของเรา คณะศษย์ครูอ้น โรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูของเราแสนดี...
ธรรมชาติ คณะศิษย์ครูอ้น ในท้องน้ำเราเห็นฝูงปลาในท้องนาเราเห็นรวงข้าว...
บ้านของเรา คณะศิษย์ครูอ้น บ้านของเราแม้นไม่ใหญ่โตแต่อยู่กันสุโข...
สัตว์เลี้ยง-สัตว์ป่า คณะศิษย์ครูอ้น สัตว์เลี้ยงมีแมวหมานกปลาห่านกระต่าย...
ฟ้าสีคราม คณะศิษย์ครูอ้น ฟ้าสีครามดูสวยงามวิไลเมฆลอยไปลอยไป...
ล้างมือ คณะศิษย์ครูอ้น ล้างมือก่อนซิล้างมือก่อนซิของกินดี ๆ อย่ารีบ...
พุทธรักษา คณะศิษย์ครูอ้น พุทธรักษาเป็นหนึ่งในดอกไม้งาม...
ลองคิดดู คณะศิษย์ครูอ้น ฟังซิฟังแล้วคิดดูให้ดีเหล้าและบุหรี่...
ก่อนนอน คณะศิษย์ครูอ้น ก่อนนอนเราสวดมนต์ไหว้พระไม่เลยละ...
มาลัยน้ำใจ คณะศิษย์ครูอ้น มาลัยพวงน้อย ๆ ร้อยด้วยรักจากดวงใจ...
สงสัย คณะศิษย์ครูอ้น ทำไมดวงอาทิตย์จึงส่องแสงแต่กลางวัน...
ไม่ลืมกัน คณะศิษย์ครูอ้น เพื่อนรักเอย เพื่อนรักเอย เราเคยเรียนเคยเล่น...
บ้านของสัตว์ คณะศิษย์ครูอ้น บ้านของนก ผึ้ง มดเรียกว่ารังบ้านเป็ดไก่ทั้งหมู...
โรงพยาบาล คณะศิษย์ครูอ้น โรงพยาบาลสถานรักษาโรคภัยเจ็บป่วยด้วยเหตุใด...
รูปเรขาคณิต คณะศิษย์ครูอ้น รูปทรงกลมนั้นเหมือนพระจันทร์สามเหลี่ยมนั้น...
เกมส์ค้นหา คณะศิษย์ครูอ้น เลขหนึ่งเลขหนึ่งอยู่ไหนเร็วไวหาให้พบทันที...
ชุด ร้องเต้น-เพลงอนุบาล 5 "ร้องเล่น-เต้นรำ" ที่จะทำให้เด็กๆ สนุกสนานไปกับการร้องเพลงและเต้นรำกับเด็กๆ ในซีดีเพลงถึง 21 เพลง เนื้อร้อง/ทำนองโดย อาจารย์ศรีนวล รัตนสุวรรณ กับบทเพลง อาทิ ร้องเล่นเต้นรำ, รื่นเริงกัน, กรุ๊งกริ๊งดิงดอง, เพื่อนกัน, โรงเรียนของเรา, บ้านของเรา, ฟ้าสีคราม ฯลฯ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง