ที่สุด...ลีลาศสุนทราภรณ์ 3 ตลุง-รำวง-ลาติน

190.00 บาทเพลง ศิลปิน เนื้อเพลง
มอญซ่อนผ้า-ตลุงดับเพลิงรัก-สุขใจรัก เลิศ-ศรีสุดา พี่มาพระประแดงหมายมาแหล่งมอญ/น้ำกับไฟพบกันพบกันน้ำ...
รำวงสาวบ้านแต้-รำวงสาวงามตา-รำวงเดือนลอยฟ้า เลิศ-ศรีสุดา-ขับร้องหมู่ เดือนสามนกกาเหว่ามันฮ้อง/วันนี้เป็นวันเริงร่าวันสา...
ใจรัก-ยาใจยาจก-ฝากหมอน สุนทราภรณ์-เพ็ญศรี พุ่มชูศรี-บุษยา รังสี ฝากรักครั้งนี้ให้มีแด่น้อง/เมื่อได้อยู่กับชู้ชื่น/...
ปวดใจ-เพ็ญโฉม-ไห้หา วรนุช อารีย์-วินัย จุลละบุษปะ-ชวลีย์ ช่วงวิทย์ โอ๊ย ปวดใจ โอย...โอ๊ยปวดใจ /ดวงดาว ยามสุกสกาววับวา...
โลกหมุนเวียน-น่าเพลินใจ-รักเปราะ สุนทราภรณ์ อันความหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนที่ในโลกเรา/เพลินน่าเพล...
สวรรค์สวิง-สวรรค์อุรา-ช่างร้ายนัก ศรีสุดา รัชตะวรรณ สวรรค์ มันสวิง ฉันอันที่จริงจะนิ่งก็ได้/มองให้ไกลจ...

สินค้าที่เกี่ยวข้อง