พรพระเทพ

190.00 บาทเพลง ศิลปิน เนื้อเพลง
พรพระเทพ คัฑลียา มาศรี แม้นหมอกควันคลุมฟ้าราตรีหม่นไม่นานคงได้ยลแสงจันทร์...
ฝนหลั่งหล้า คัฑลียา มารศรี ฝนหลั่งลงมาแล้วคิดแล้วแผ้วสดใสชุ่มฉ่ำใจเย็นสบาย...
บิดา คัฑลียา มาศรี อันบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดแสนประเสิรฐเลี้ยงลูกจนเติบใ...
โลกปัจจุบัน คัฑลียา มาศรี โลกเราวันนี้มักมีแปลกแปลกผิดกับแรกแรกที่โลกเกิดมา...
น้ำใจ คัฑลียา มารศรี น้ำเอยน้ำใจยิ่งใหญ่แสนประเสิรฐเลิศในหล้า...
ลำนำลอยกระทง คัฑลียา มารศรี ฤดูเดือนสิบสองน้ำนองฝั่งหลายครั้งจันทราฉายแสงใส...
ปิตุเรศมารดร สุนารี ราชสีมา ปิตุเรศมารดรให้กำเนิดแสนประเสริฐเกินใครในไพศาล...
พรพระเทพ ศิลปินสโมสรนักเพลง แม้นหมอกควันคลุมฟ้าราตรีหม่นไม่นานคงได้ยลแสงจันทร์...
ฝนหลั่งหล้า ศิลปินสโมสรนักเพลง ฝนหลั่งหล้า
บิดา ศิลปินสโมสรนักเพลง อันบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดแสนประเสริฐเลี้ยงลูกจนเติบใ...
โลกปัจจุบัน ศิลปินสโมสรนักเพลง โลกเราวันนี้มักมีแปลกแปลกผิดกับแรกแรกที่โลกเกิดมา...
น้ำใจ ศิลปินสโมสรนักเพลง น้ำเอยน้ำใจยิ่งใหญ่แสนประเสิรฐเลิศในหล้า...
ลำนำลอยกระทง จอย-นฤมล / อุ๊-กิตติพงศ์ ฤดูเดือนสิบสองน้ำนองฝั่งหลายครั้งจันทราฉายแสงใส...
ปิตุเรศมารดร ศิลปินสโมสรนักเพลง ปิตุเรศมารดรให้กำเนิดแสนประเสิรฐเกินใครในไพศาล...
ผลแห่งการเรียน เซนต์คาเบรียล คอรัส ศึกษาวิชาไว้ก็จะได้ประโยชน์พลัน...
เป็นเพลงที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น และยังมีบทเพลงที่เนื้อหาเป็นพระราโชวาทที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชนิพนธ์ เพื่อเป็นประโชน์แก่พสกนิกรชาวไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง