สวรรค์ลีลาศ จังหวะ บีกิน

125.00 บาทเพลง ศิลปิน เนื้อเพลง
นางกลางเมือง วินัย จุลละบุษปะ นางกลางเมือง ชึ้นชื่อลือชาด้วยมีสมญางามเมือง ...
ลมทะเล สุนทราภรณ์ คลื่นลมทะเล เฮ้ละโหย กล่อมขวัญอันละโรยอ่อนโอดโอยกะ...
นวลปรางนางหมอง สุนทราภรณ์ นวลปรางนางดูช้ำ ใครทำให้หมอง... ...
น้ำตาลใกล้มด วินัย จุลละบุษปะ น้ำตาลใกล้มดใครอดงดได้ ดวงใจไหนจะเว้นให้ต้องใจผูกพ...
ร้อนนี้พี่ยังหนาว ยรรยงค์ เสลานนท์ ร้อนนี้ใจของพี่ยังหนาว ลมร้อนผะผ่าวก็เหมือนหนาวพรม...
หิมพานต์ บุษยา รังสี งามเอ๋ย งามรื่น งามสมกลมกลืนเพียงผืนพิมาน ...
หงษ์ทอง เพ็ญศรี พุ่มชูศรี โอ้เจ้าหงษ์ทอง เหินลำพองหงษ์ต้องผยองฟ้าไกล ...
รักรัญจวน อโศก สุขศิริพรฤทธิ์ รักรัญจวนหวนอาลัย ในรักนั่นทุกรำพันฝันอาวรณ์ร้อนฤด...
บอกเธอเสียที วินัย / วรนุช ไม่เคยคิดปอง หมายจองชิดคนอื่นเลย ...
ฝากใจฝัน บุษยา รังสี ก่อนเคยพบหน้า ชื่นคราชิดใกล้ แต่ต้องจำไกล ...
ใจชายใจหญิง ธรรมรัตน์ / อรณี ถ้อยคำพังเพยเปรียบเปรยไว้ ว่าหัวใจของชายนั่น ...
สุริยาลับฟ้า ศรวณี โพธิเทศ แสงสุริยาจวนจากฟ้า นภาแสงอ่อน ...
อย่าลืมกันนะ รวงทอง ทองลั่นธม อย่าลืมคืนสำคัญ วันชื่นรักกันดั่งกลืน ...
หยาดฝนแห่งความรัก สุนทราภรณ์ อยากน้ำยามใด พริบตาเดียวได้ดื่มลิ้มชิมเชย ...
ขอให้ได้ดังใจนึก ชวลีย์ ช่วงวิทย์ หากดวงใจฉัน นึกใดได้สม สมดังหทัย ...
สวรรค์ลีลาศสุนทราภรณ์ ต้นฉบับ จังหวะ บีกิน เต็มๆ ทั้งแผ่น ถึง 15 เพลงแบบเมดเล่ย์ อาทิ เพลง น้ำตาลใกล้มด ใจชายใจหญิง นวลปรางนางหมอง อย่าลืมกันนะ ลมทะเล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง